Welkom bij WiDoP voor bridgedocenten

Sociale contacten

Veel mensen leren bridge niet alleen om het spel, maar ook om nieuwe sociale contacten op te bouwen.


Stimulans Innovatie

In de praktijk bleek dat de cursisten veel moeite hebben om de overstap naar een bridgeclub te maken.

Dit werd de uitdaging en motivatie voor onderzoek en experimenten in de praktijk om bridge leren en de overstap naar clubs voor 50 plussers makkelijker te maken.

Het was duidelijk dat digitalisering en functioneel gebruik van kleuren de toegangspoort voor innovatie moesten worden. Toen de kosten van beamers en computers lager werden, was de weg vrij om de ontwikkelingen in de praktijk te gaan brengen.

WiDoP gebruikt de veel grotere technische mogelijkheden van digitalisering voor een nieuwe sinds 2005 beproefde didactische aanpak.

In de gratis Handleiding van WiDoP die U kunt bestellen kunt U hiermee kennis maken.WiDoP op Maat

Het WiDoP lesmateriaal wordt gemaakt met Microsoft Office.

De laatste stap is, dat de bestanden omgezet worden naar Pdf (MS Office 2007 heeft de faciliteiten om dat te kunnen doen)
Pdf bestanden hebben als groot voordeel dat ze niet ongemerkt te wijzigen zijn.
In de les is het daardoor bijna uitgesloten dat U een probleem heeft omdat een bestand niet bruikbaar is.

Met WiDoP op Maat kan de licentiehouder het lesmateriaal wijzigen of zelf nieuwe cursussen maken.

WiDoP op Maat Bevat:
De cursusbestanden in Pdf formaat samen met de MS Officebestanden waarmee de cursusbestanden gemaakt zijn.

WiDoP eenvoudig aanpassen aan uw wensen

U opent het originele officebestand en U kunt de wijzigingen met MS Office aanbrengen.

u kunt ook op deze wijze de zitsels aanpassen.Invul - sjablonen

Bovendien zijn ontwikkeld en toegevoegd invul-sjablonen. U opent een invul-sjabloon en vergelijkbaar met een invulformulier maakt U uw eigen zitsel, dia presentatie, lesbrief, Bied Sessies, spelbriefjes, huiswerk opgaven enz
Behalve invul-sjablonen worden tekstvakken gebruikt, die U zoals gebruikelijk zelf kunt aanpassen.

Ook is er een bepaalde standarisatie doorgevoerd, die het mogelijk maakt om zelf invul-sjablonen te maken of aan te passen.
In de handleiding van WiDoP is de praktijkervaring met WiDoP samengevat om nieuwe gebruikers met WiDoP op Maat te leren werken.

Het beleid van WiDoP is om gebruikers te stimuleren om met WiDoP op Maat te gaan werken.WiDoP zonder Maat

WiDoP zonder Maat zijn de Pdf Cursusbestanden.

Bestemd voor docenten, die kennis willen maken met WiDoP, niet willen wijzigen of voorlopig afzien van wijzigen.

Het beleid is om nieuwe licentiehouders die de Pdf Cursusbestanden bestellen een half jaar de tijd te geven om kennis te maken en ervaring met WiDoP op te doen.

In deze kennismakingsperiode van een half jaar wordt, als de licentiehouder alsnog besluit om de WiDoP op Maat versie te bestellen, het reeds betaalde licentiebedrag voor de cursusbestanden in mindering gebracht.

Zie voor meer details bij <Gebruiksrecht>WiDoP veel meer dan Powerpoint

WiDoP is veel meer dan een set powerpointpresentaties. (Bevat o.a. meer dan 400 speciaal aangepaste oefenspellen met spelbriefjes, lesbrieven, huiswerkopgaven met uitlegpresentaties, speelfiguur identificatie, Bied Sessies, kenmerk biedingen, innovaties met beter leereffect enz.

In de praktijk zijn allerlei aspecten verbeterd, waar het leerproces moeilijk verliep . Verder is zeer belangrijk, dat de cursisten voortdurend op verschillende manieren zelf bezig zijn en hun aanpak kunnen vergelijken met een optimale aanpak.


Bridge is een denksport waarbij samenwerking tussen de partners grote invloed heeft op het resultaat, motivatie en sfeer aan de speeltafel.

Bij de innovatie in WiDoP speelt bevordering van begrip tussen partners een belangrijke rol. Het lesmateriaal biedt aanknopingspunten voor veel samen oefenen.
De cursisten krijgen het initiatief, daarna houdt het lesmateriaal als het ware een spiegel voor met de optimale aanpak.

Eventueel de resultaten met oorzaak en gevolg bespreken onder begeleiding van de docent.Cd Widop
Links

Nederlandse Bridge Bond   Stichting Bridge Leren 
Bridge Beter  Sinke Bridge Activiteiten 
Ver. Bridge Docenten   
Bridgeplaza   
Bridge vraagbaak   
Bridgeweb    
Bridgewereld   
Startkabel   
Stepbridge    
Bridge office    
Bridge wereld    
Bridge Startpagina   
Bridgen goed begin   
bridgen.eigenstart.nl