De toegevoegde waarde van digitalisering

Toegevoegde waarde computer

Hoe zit dat nu met bridge leren in het leslokaal. Kan de computer daar een belangrijke toegevoegde waarde hebben?

De computer is zeer geschikt om met dia presentaties stappen in bieden en spelen te laten zien. Op deze wijze kan de dia presentatie de uitleg van de docent op de voet volgen. Een groot voordeel, omdat luisteren en zien tegelijkertijd beschikbaar zijn. Als de cursisten ook nog terug kunnen kijken, verbetert de kennisoverdracht aanzienlijk.

Als de ontwerper de stappen te groot maakt, gaat dit voordeel verloren en gaan we terug naar de mogelijkheden van de overhead projector.

Bij te kleine stappen verliest de cursist het overzicht en vermindert het leereffect.Inzicht Herkenning Kiezen

Afspelen of bieden kunnen we zien als een proces dat uit een aantal stappen bestaat. De bridger kiest uit zijn kennis en ervaring de stappen of handelingen, die hij denkt nodig te hebben.

Bijvoorbeeld de Leider moet 3SA maken en heeft vastgesteld dat hij 1 down gaat door de uitkomst van de verdediging. De enige kans is een extra slag winnen door te snijden. Hij weet dat de kans 50% is en dat hij in een vroeg stadium moet snijden. Hij kan zelfs zien hoeveel een mislukte snit gaat kosten.

Het product van de computer moet in staat zijn bij elk spel inzicht te geven in herkenning van de variabelen gevolgd door de optimale keuze waarmee bijv. de leider met het spel het beste resultaat kan behalen. Omdat het gebruikelijk is dat spelers van ongeveer gelijke sterkte in dezelfde lijn spelen, blijven de aantallen beschikbare variabelen mits afgestemd op het bridgeniveau van de cursist overzienbaar.Uitgangspunten ontwikkeling van ontwerpen

Bij de ontwikkeling van de ontwerpen in WiDoP is vooral gefocust op de identificatie van aspecten waarvoor de computer een toegevoegde waarde heeft.

Het is immers niet erg zinvol om een product te maken:
Waarvoor duurdere technologie ingezet en veel tijd geïnvesteerd wordt om bijvoorbeeld: hetzelfde te kunnen als overheadpresentaties, whiteboards enz.
Kleur of animaties zonder leereffect te gebruiken om op te leuken.

Uitgangspunten bij de ontwikkeling van ontwerpen in WiDoP zijn:

Toegevoegde waarde voor de cursist.
Cursist vriendelijke ontwerpen: bridgeleren moet leuk blijven.
Beter, sneller en aangenamer bridge leren

Toegevoegde waarde voor de docent.
WiDoP bespaart de docenten veel tijd omdat het lesmateriaal een vliegende start biedt.
Omdat docenten een eigen stijl van lesgeven hebben met eigen prioriteiten, is WiDoP op Maat ontstaan waarmee de docent zijn eigen varianten van WiDoP kan maken.

Zwaartepunten van de ontwikkelingen in WiDoP:
Cursist kan vaak en op verschillende aspecten, zijn aanpak bij oefeningen vergelijken met de optimale aanpak.
Op deze wijze komt aan het licht wat de cursist weet en waar de cursist ondersteuning nodig heeft.

Functioneel kleurgebruik: o.a. om kenmerk biedingen te tonen, specifieke achtergrondkleuren om reeds behandelde aspecten te onderscheiden van aspecten die de docent behandelt.
De theorie en praktijk van bieden en af- of tegenspelen krijgen met behulp van de computer een extra dimensie door de samenhang van de verschillende technieken te behandelen.