Gebruiksrecht, auteursrecht, licenties, kosten

Gebruiksrecht

Naar schatting heeft de ontwikkeling van WiDoP ongeveer 8000 uur gekost. Het is overduidelijk dat het niet mogelijk en ook niet de bedoeling kan zijn om WiDoP tegen een op realistische kostprijs gebaseerde prijs ter beschikking te stellen.

De insteek: WiDoP is vrijwilligerswerk ter bevordering van leren bridgen.Met huidige software sneller lesmateriaal maken

Het leeuwenaandeel van de 8000 uur is gebruikt om de techniek te ontwikkelen. Met de huidige software kunt U veel sneller lesmateriaal maken.

WiDoP op Maat bevat zowel invul-sjablonen als alle veranderbare oorspornkelijk MS Office bestanden.

De Cd's worden niet verkocht maar in licentie gegeven(zoals gebruikelijk voor software)De kosten van een licentie

De niet veranderbare WiDoP lesbestanden:

Lesboeken van Berry Westra: Leer Bridge1 (=Beginners 1), Leer Bridge 2 (=Beginners 2), Leer Bieden met Berry Westra(=Startersbridge) en docenten handleiding.

1a. U bestelt Beginners 1: U betaalt € 40
1b. U bestelt Beginners 1 + Beginners 2: U betaalt € 70
1c. U bestelt Beginners 1 + Beginners 2 + Oefenclub + Startersbridge: U betaalt € 100

2. Lesboeken van Berry Westra: Wedstrijdbridge, Leer Bridge 3, Leer Bridge 4, Basis Afspeeltechniek en docentenhandleiding. Deze boeken zijn gebruikt om 3 cursussen van 12 lessen te maken.

2a. U bestelt 1 cursus: U betaalt € 40
2b. U bestelt 2 cursussen: U betaalt € 70
2c. U bestelt 3 cursussen: U betaalt € 100

De veranderbare bestanden = WiDoP op Maat
WiDoP wil graag bevorderen dat docenten hun eigen visie in WiDoP kunnen toevoegen. Er zijn 3 combinaties beschikbaar:
Pakket 1c + alle corresponderend bronbestanden € 100
Pakket 2c + alle corresponderende bronbestanden € 100
Pakket 1c + pakket 2c + alle corresponderende bronbestanden € 160Licentie bestellen

1 U maakt uw keuze uit bovenstaande alternatieven

2 Per email wim@widop.nl plaatst U uw bestelling

3 U ontvangt per email een licentie contract en de gegevens om het licentie bedrag over te kunnen maken.

4 U vult het licentiecontract in en stuurt dit naar WiDoP.

5 U maakt het licentie bedrag over naar WiDoP

6 Zodra WiDoP uw getekend licentiecontract en het licentiebedrag heeft
ontvangen maakt WiDoP uw Cd en stuurt deze naar U toe met een door
WiDoP ondertekend licentiecontract.Auteursrecht

Problemen door inbreuk te maken op auteursrecht kunt U beter voorkomen.

N.a.v. vragen een paar voorbeelden:
Verwijder dus niet de bronvermeldingen zoals WiDoP, Wim's Docentenpakket, Wim van der Geer enz. uit de bestanden die U van WiDoP heeft ontvangen. U mag wel bijvoorbeeld Wim van der Geer vervangen door WiDoP.
De licentie is voor U persoonlijk. Anderen mogen zonder toestemming van WiDoP niet met uw WiDoP lesmateriaal les geven.
Het zitsel diagram en andere specifieke WiDoP ontwerpen, mag U in zelf gemaakt lesmateriaal met WiDoP op Maat voor eigen gebruik in lessen toepassen met vermelding van de bron = WiDoP.

Tenslotte de beste weg.
U weet niet of U iets met WiDoP kan doen zonder inbreuk te maken op auteursrecht?
Neem contact op en WiDoP zal bekijken of er een oplossing is.Begin van de licentie

De licentie kan op elke dag van het jaar beginnen. Het gebruiksrecht gaat in op de datum dat licentienemer en WiDoP beiden de licentie overeenkomst ondertekend hebben en de betaling voor de door licentienemer bestelde software ontvangen is door WiDoP.


De licentienemer mag

Met een printer afdrukken de bestanden, die daarvoor geschikt gemaakt zijn
De cursisten mogen meenemen naar huis: lesbrieven, geheugensteunen, huiswerkopgaven, speelplanformulieren en lesroosters;
Alle andere onderdelen mogen door de licentienemer alleen voor zijn lessen gebruikt worden (bijvoorbeeld spelbriefjes)

De licentienemer van WiDoP op Maat mag de bestanden van de verschillende cursussen wijzigen tot een naar zijn wensen aangepaste cursus. De bepalingen van de licentieovereenkomst blijven onverminderd van toepassing.Samenwerkingen

Gebruiksrecht voor clubs, bridgescholen en docenten die samenwerken

De licenties worden door de Stichting WiDoP aan individuele docenten gegeven. Elke docent is zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de bepalingen in de licentieovereenkomst.

De relaties en afspraken tussen docenten, of tussen docenten en bridgeclubs of anderen zijn onderlinge afspraken waar WiDoP niet bij betrokken is.

Het spreekt vanzelf dat de bepalingen van de licentieovereenkomst met de Stichting WiDoP onverkort van kracht blijven.

Bridgeclubs financieren al licenties en investeringen voor clubleden/docenten, die de aspirant leden van de club beginners lessen geven.

Voor deze clubs heeft WiDoP praktische aanpassingen in de gebruiksrecht overeenkomst, die het mogelijk maken, dat een team van leden de lessen verzorgt.

U kunt me per email bereiken en desgewenst kunnen we hierover telefonisch overleggen.